03.09.2012

שרת הגישה המרכזי יסגר בסוף חודש ספטמבר, גיבוי תוכן מממשק התוכנה לא יתאפשר לאחר מכן


06.07.2012

שרתי הממסר למשלוח הודעות יפסיקו את פעילותם בסוף חודש יולי


13.06.2012

אני מודיעים בזאת על סיום פעילותו של פרוייקט
TextMe
פרטים נוספים אודות הסיבות לסגירת השירות תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו.